Inwestycja z historią – życie słynnego Polaka
Powrót

Inwestycja z historią – życie słynnego Polaka

Nazwa naszej inwestycji illumina została zaczerpnięta od słowa Via illuminativa – Droga do oświecenia. Nieprzypadkowo, nowo powstały obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Jerzmanowskiego 37 – adresie oświetlonym blaskiem wielkiego inżyniera, filantropa i polonofila, Erazma Jerzmanowskiego. Poznajcie wyjątkową historię tego wielkiego Polaka.

Sylwetka genialnego wynalazcy

 

Erazm Józef Jerzmanowski urodził się 7 lutego 1844 roku w niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim. Jego kariera naukowa rozpoczęła się jednak w Warszawie; później — w murach politechniki puławskiej. Naukę zdolnego naukowca przerwał jednak zryw niepodległościowy, powstanie styczniowe, w którym młody, ambitny Jerzmanowski wziął udział.

 

 

Internowany, a później przymuszony do emigracji, wybrał Paryż na swoją ostoję w tym trudnym czasie. W mieście miłości rozpoczął edukację techniczną. Najpierw w Szkole Wyższej Polskiej na Montparnasse, później — Szkole Inżynierii i Artylerii Wojskowej w Metz. W 1870 roku wziął udział w wojnie francusko-pruskiej.

 

Okres paryski

 

Po burzliwym, okresie młodzieńczym, Erazm Jerzmanowski skupił się na pracy naukowca-praktyka. Jako inżynier we francuskim przedsiębiorstwie Jessie Motaya, rozwijał produkt Francuza. W tamtym okresie Motaya rozwijał system sieci oświetlania ulicznego przy pomocy gazu wodnego, innowacyjnego na swoje czasy połączenia wodoru i tlenku węgla.

 

 

Pierwsze kroki za wielką wodą

 

Nowoczesne rozwiązanie i wyjątkowe predyspozycje inżyniera były zwiastunem ogromnego sukcesu Jerzmanowskiego. W 1871 roku otrzymał propozycję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celu eksploatacji gazu świetlnego. Na okres amerykański przypada jego wytężona praca nad produkcją karbidu i rozwojem sieci gazyfikacji. Wynalazca zaadaptował paryskie rozwiązania do potrzeb amerykańskich, rewolucjonizując branżę oświetleniową i stając się człowiekiem, który oświetlił Amerykę.

 

 

Erazm Jerzmanowski zadbał przede wszystkim o poprawę jakości pozyskiwanego surowca. Zwiększyła się jego kaloryczność poprzez umiejętne testowanie połączeń z innymi surowcami i paliwami. Wynalazca zadbał również o zwiększenie bezpieczeństwa całego procesu, dzięki czemu sukces naukowy szybko przekłuł się w powodzenie finansowe.

 

 

Początkowo współpracował z kilkoma gazowniami, by w 1884 roku stać się współudziałowcem The Equitable Gas Light Company. Tam pracował ponad dekadę.

 

Filantrop i polonofil

 

Podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, Erazm Jerzmanowski aktywnie włączał się w akcje promujące Polskę, jej kulturę i język. Niezwykle chętnie wspierał finansowo ośrodki kultury polskiej. Wykorzystując swoje kontakty, chętnie lobbował opcję polską i starał się zażegnać konflikty powstające w niezwykle różnorodnym środowisku polonijnym.

 

 

Jego wkład finansowy na rzecz ojczyzny widać do dziś. Podczas kolejnej wycieczki po perłach krakowskiej architektury, warto uważniej przyjrzeć się witrażom Mehoffera na Wawelu, które ufundował.

 

Pora na nowe technologie

 

U schyłku kariery Jerzmanowskiego coraz popularniejsze stawały się nowe rozwiązania wykorzystujące użycie edisonowskiego prądu. Taki obrót spraw stał się powodem, dla którego inżynier powrócił do Polski. W 1895 roku przestał pilotażować swoje projekty. Wtedy wrócił do małopolski i osiadł w pałacu w Prokocimiu.

 

 

Spacerując po Krakowie, w kilku urokliwych zakątkach wciąż możemy poczuć ducha Jerzmanowskiego. Warto wspomnieć o monumentalnym Pałacu Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu i Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu zlokalizowanym przy ulicy Górników 29. W nowo odświeżonym obiekcie znajdziemy również pomnik Jerzmanowskich, którzy strzegą tego wyjątkowego, podgórskiego zakątka.

 

Illuminate, czyli oświetlać

 

Mimo że kariera Jerzmanowskiego zakończyła się pod koniec XIX wieku, bogactwo wyjątkowego naukowca i filantropa służy za inspirację do dziś. Nowa inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Jerzmanowskiego 37 to hołd oddany nowoczesności, pasji i inwencji znanego, polskiego badacza.

 

 

Słoneczne, wykorzystujące nowoczesne technologie budownictwo i nietuzinkowe rozwiązania Jerzmanowskiego, przyświecały nam podczas projektowania budynku skrojonego dla potrzeb swoich mieszkańców.

 

 

Sprawdź naszą inwestycję i zainspiruj się współczesną wizją dokonań znanego Polaka, który oświetlił Amerykę!

 

Do góry strony