Powierzchnia użytkowa mieszkania - co to jest i jak ją obliczyć?
Powrót

Powierzchnia użytkowa mieszkania - co to jest i jak ją obliczyć?

Spis treści:

 

 1. Co to jest powierzchnia użytkowa?
 2. Sposoby obliczania powierzchni mieszkań i domów
 3. Jak liczyć powierzchnię użytkową mieszkania?
 4. Projektowana, a powykonawcza powierzchnia użytkowa mieszkania - różnice
 5. Interpretacja powierzchni użytkowej mieszkania, czyli o czym pamiętać

 

Co to jest powierzchnia użytkowa?

 

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku mianem powierzchni użytkowej określamy przestrzeń funkcjonalną lokum mierzoną po wewnętrznej długości ścian. Część powierzchni użytkowej mieszkania stanowią również sutereny i poddasza użytkowe, piwnice, komórki lokatorskie i podpiwniczenie.

 

W jej skład nie wchodzi jednak klatka schodowa, szyby dźwigowe, balkon i taras, lub inne przestrzenie wspólne służące mieszkańcom (np. pralnia, suszarnia).

 

Sposoby obliczania powierzchni mieszkań i domów

 

Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkań i domów regulują trzy normy:

 

 • PN-70/B-02365
 • PN-ISO 9836:1997
 • PN-ISO 9836:2015-12

 

Do obliczenia powierzchni użytkowej mieszkania wykorzystywana jest najczęściej norma PN-ISO 9836:2015-12 wydana na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, które znajdziemy pod sygnaturą Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

Dopuszczalne jest również podawanie obliczeń w obowiązujących przed nowelizacją standardach, ale wyżej wspomnianą uznaje się za najbardziej nowoczesną i standaryzowaną.

 

Jak liczyć powierzchnię użytkową mieszkania?

 

Podstawowym kryterium obliczania powierzchni użytkowej mieszkania jest wysokość mierzonego pomieszczenia. Regulacje wyraźnie wskazują, że:

 

 • powierzchnia pomieszczenia (części pomieszczenia) o wysokości w świetle co najmniej 2,20 m obliczana jest w pełni, czyli jako 100%,
 • powierzchnia o wysokości w przedziale 1,40 - 2,20 m - jako 50%,
 • powierzchnia o wysokości mniejszej niż 1,40 m jest pomijana w obliczeniach.

 

Oczywiście, podczas weryfikacji powierzchni użytkowej mieszkania należy zwrócić uwagę na normę, w której takie rachunki są przedstawione. Choćby specyfikacja z 1997 roku obejmuje w swoich obliczeniach również balkon, co z pewnością ukaże różnice w stosunku do najnowszej normy.

 

Różnicę powodować może również obliczanie powierzchni użytkowej mieszkania o specyficznej konstrukcji, na przykład zawierających skosy czy antresolę. W tym przypadku najczęściej spotkamy się z rachunkami bazującymi na normie z 1997 roku.

 

Projektowana, a powykonawcza powierzchnia użytkowa mieszkania - różnice

 

Dokonywanie pomiarów powierzchni użytkowej mieszkania jest integralnym elementem projektowania lokum, jak i etapu jego odbioru i przekazania do użytkowania. Należy pamiętać o tym, że w dokonywanych obliczeniach mogą pojawić się drobne różnice.

 

Jest to naturalny proces i wynika najczęściej ze sposobu wykończenia mieszkania i rodzaju wykorzystywanych materiałów. Najprościej ujmując, na powierzchnię mieszkaniową wybudowanego mieszkania mają wpływ: grubość tynku, czy rodzaj i grubość używanych materiałów budowlanych. Różnice zwykle są niewielkie i wynoszą maksymalnie 2% zakładanej przy projektowaniu powierzchni.

 

Interpretacja powierzchni użytkowej mieszkania, czyli o czym pamiętać

 

 • PO PIERWSZE pamiętaj, że różnice w pomiarach powierzchni użytkowej mieszkania, które w znaczny sposób różnią się (między miernikami wskazanymi w projekcie a nieruchomością, do której dostajesz klucze), masz prawo do odszkodowania. W takim przypadku deweloper musi zwrócić część ceny mieszkania, która odpowiada Twojej stracie.
 • PO DRUGIE - nie bój się pytać swojego doradcy z ramienia firmy deweloperskiej. Zapytany o normę i sposób obliczeń, z pewnością otrzymasz satysfakcjonującą, fachową odpowiedź.
Do góry strony