Zakup mieszkania od dewelopera — krok po kroku
Powrót

Zakup mieszkania od dewelopera — krok po kroku

Dlaczego Polacy kupują mieszkania od deweloperów?

Mieszkania z rynku pierwotnego cieszą się dużym zainteresowaniem na rodzimym rynku. W ubiegłym roku padła rekordowa liczba — sprzedano ich ponad 165 tysięcy, pobijając tym samym wynik z 1979 roku. Polacy decydowali się głównie na zakup mieszkania od dewelopera.
 

Swoją decyzję argumentowali:
 

 • możliwością indywidualnej aranżacji przestrzeni mieszkalnej,
 • dobrze dostosowaną infrastrukturą dla potrzeb mieszkańców: dostępnością miejsc parkingowych, strefami zielonymi, przestrzenią dla dzieci i zwierząt domowych,
 • atrakcyjnością lokalizacji mieszkania,
 • wykorzystaniem nowoczesnych, bezpiecznych systemów w nowo wybudowanych kompleksach mieszkaniowych,
 • standardem wykończenia lokum.
   

Bezpieczeństwo transakcji

Równie istotnym (o ile nie najistotniejszym) czynnikiem przemawiającym na korzyść takiej inwestycji jest parasol ochronny dla przyszłych nabywców. Mowa tutaj o tzw. ustawie deweloperskiej, regulującej prawa i obowiązki deweloperów związanych ze sprzedażą mieszkań na rynku pierwotnym.
 

Mimo że powstała ponad 10 lat temu, jest stale aktualizowania. Przed zakupem mieszkania od dewelopera warto zapoznać się bliżej z jej zapisami. W świetle przepisów w roku 2022 umowa ustawa deweloperska definiuje kluczowe elementy zakupu mieszkania
 

Preferencyjne rozwiązanie prawne od 2012 roku określa m.in:
 

 • proces zakupu mieszkania

W szczególności sposób i treść zawierania umów deweloperskich.

 • wykaz obowiązków dewelopera przed zawarciem umowy

Regulujący, jakich formalności musi dopełnić deweloper przed sporządzeniem finalnej umowy.

 • prawa i obowiązki stron umowy

Określające zobowiązania i zdolności prawne stron

 • środki ochrony wpłat nabywcy, w tym zasady postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości inwestora

Stanowiące parasol ochronny dla kupujących.
 

 

Jak formalnie wygląda zakup mieszkania od dewelopera?

Jeśli wybrałeś swoje wymarzone lokum, możesz rozpocząć proces formalizujący inwestycję. Poniżej znajdziesz 3 najważniejsze kroki w procesie kupna mieszkania od dewelopera.

 

Krok 1 - Umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna
 

Nierzadko pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy rezerwacyjnej lub przedwstępnej. Dzięki takiemu dokumentowi zaznaczasz chęć zakupu wybranego mieszkania, ale nie możesz jeszcze w pełni zrealizować tego procesu (ze względu na postępowanie kredytowe, brak niezbędnych dokumentów)

Zwykle wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku.
 

Krok 2 - Umowa deweloperska
 

Kolejnym, niezwykle ważnym krokiem związanym z zakupem mieszkania od dewelopera jest podpisanie umowy deweloperskiej. Jest to dokument notarialny przenoszący własność mieszkania z dewelopera na nowego właściciela lokum.

Nowy nabywca zobowiązuje się jednocześnie do zapłaty za nowe mieszkanie. Umowa deweloperska określa również szczegóły płatności — terminarz oraz wysokość rat.
 

Krok 3 - Akt ustanowienia własności
 

Ostatnim elementem jest spisanie umowy przenoszącej własność mieszkania. Sporządzanie dokumentu poprzedza odbiór techniczny lokum.

Odbiór mieszkania odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie deweloperskiej. Dzieje się to jednak nie wcześniej niż po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanego budynku.
 

Podczas odbioru technicznego mieszkania sporządzane są dwa podstawowe dokumenty:
 

 1. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego
   

Zawiera opis nieruchomości, podstawowe informacje dotyczące stron umowy oraz dodatkowy suplement poświadczający m.in. odbiór kluczy przez nowych właścicieli czy stan liczników.
 

 1. protokół odbioru technicznego
   

Jest dokumentem zawierającym informacje na temat dodatkowych właściwości technicznych lokalu i ewentualnych usterek i problemów w nim występujących. W protokole odbioru technicznego podobnie jak w zdawczo-odbiorczym, znajdują się podstawowe informacje na temat stron, spis usterek i terminarz oraz zakres ich napraw.

Podsumowanie

Dzięki ustawie deweloperskie 2012 roku proces zakupu mieszkania od dewelopera jest znacznie prostszy i bezpieczniejszy
 

Podczas sporządzania protokołów, warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a, w przypadku pytań, kierować je do przedstawiciela dewelopera. Formalności, począwszy od sporządzenie umowy przedwstępnej, aż do sporządzenia aktu ustanowienia własności mogą zająć nieco czasu. Warto więc uwzględnić to w procesie planowania zakupu nieruchomości

Do góry strony